เกี่ยวกับเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นสาขาวิชาในคณะอุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

หลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่สามารถออกแบบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานวิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

พบทีมงานของเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าประกอบไปด้วยบุคลกรที่มีความรู้ความสามารถ และมีงานวิจัยที่หลากหลายเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และการประยุกต์งานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อกับเราได้หลายช่องทาง

© 2019 วิศวกรรมไฟฟ้า

rmuti skc

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now